Cách lựa chọn cổ phiếu để đầu tư chứng khoán

0

Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư chứng khoán khi tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đều mong muốn thu được các khoản lợi nhuận như kỳ vọng. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán có mức độ cạnh tranh cao, có nhiều biến động không ngừng, không phải ai tham gia cũng thu được trái ngọt, hoặc tệ hơn còn bị hao hụt vào vốn đầu tư khi thị trường ảm đạm.

Cách lựa chọn cổ phiếu để đầu tư chứng khoán 1

Theo tập chơi chứng khoán để đảm bảo đầu tư sinh lời như kỳ vọng, với mức rủi ro chấp nhận được, nhà đầu tư cần thực hiện bước chọn lọc cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với bản thân.

Có nhiều trường phái đầu tư chứng khoán để chọn lọc cổ phiếu đầu tư, như trường phái Đầu tư giá trị, Đầu tư cơ bản, Đầu tư tăng trưởng và Đầu tư kỹ thuật…

Đầu tư giá trị: là trường phái chọn lọc cổ phiếu dựa trên việc xác định giá trị nội tại của cổ phiếu. Giá trị nội tại của cổ phiếu bao hàm tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức. Nhà đầu tư sẽ xác định giá trị nội tại của mỗi cổ phiếu, sau đó đem so sánh với giá thị trường, và sẽ ra quyết định đầu tư khi giá trị thị trường thấp hơn giá trị nội tại, khi đó cổ phiếu có tiềm năng sinh lợi nhuận. Ngược lại, khi giá thị trường cao hơn giá trị nội tại, đây là cổ phiếu không nên lựa chọn.

Đầu tư cơ bản: là phương pháp chọn lọc cổ phiếu dựa trên việc đánh giá hoạt động kinh doanh, triển vọng của doanh nghiệp, thông qua các dữ liệu cơ bản từ vĩ mô cho tới vi mô, liên quan tới doanh nghiệp. Trong đó các thông tin được dùng để đánh giá như sức khoẻ của nền kinh tế, điều kiện kinh doanh của ngành nghề, hiệu quả quản lý, doanh thu, lợi nhuận, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp…

Đầu tư tăng trưởng: trường phái đầu tư này sẽ chọn lọc các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận vượt bậc trong tương lai. Đây là những doanh nghiệp có ý tưởng hoặc mô hình kinh doanh mới mẽ, đột phá như các công ty khởi nghiệp công nghệ… Lợi nhuận khi đầu tư vào các loại cổ phiếu này đến từ việc gia tăng giá cổ phiếu là chủ yếu, vì đa phần các công ty sẽ dùng lợi nhuận để tái đầu tư thay vì chia cổ tức doanh nghiệp.

Đầu tư kỹ thuật: nhà đầu tư sẽ dùng phân tích kỹ thuật để lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Đây là phương pháp phân tích xu hướng thị trường dựa trên biến động giá, khối lượng giao dịch, các tín hiệu giao dịch và nhiều công cụ phân tích khác để lựa chọn thời điểm mua vào và bán ra cổ phiếu. Trường phái này còn cho rằng, tâm lý nhà đầu tư sẽ ảnh hưởng đến biến động giá của thị trường.

Với mỗi trường phái đầu tư sẽ có ưu nhược điểm khác nhau, không có trường phái nào là đúng hay sai, nhà đầu tư cần lựa chọn phương pháp cho riêng mình để tham gia thị trường chứng khoán. Dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, nguồn vốn đầu tư cũng như mức sinh lời kỳ vọng của cá nhân, nhà đầu tư sẽ đưa ra chiến lược lựa chọn cổ phiếu, danh mục cổ phiếu tiềm năng, thời gian hiện thực hoá lợi nhuận…

Khám phá:

Đối với những nhà đầu tư mới, còn chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức đầu tư, có thể kết nối với nhà tư vấn, môi giới chứng khoán hoặc tham khảo ý kiến cố vấn của chuyên gia, sẽ giúp nhà đầu tư lập kế hoạch đầu tư tổng thể, lựa chọn cổ phiếu tiềm năng và quản trị rủi ro hiệu quả hơn.

Leave A Reply

Your email address will not be published.