Cổ phiếu là gì? Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

0

Gần 113.674 tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới tài khoản chứng khoán và 131 tài khoản từ tổ chức trong tháng 5, đến lúc kênh đầu tư chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những giai đoạn tiếp theo. Bạn đừng quá quan tâm những con số đó trước mắt hãy tìm hiểu cổ phiếu là gì và cách định giá nó nhé.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ đông của công ty đó. Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Phân loại cổ phiếu như thế nào?

Có nhiều cách phân loại cổ phiếu:

Căn cứ và việc lưu hành trên thị trường

Cổ phiếu lưu hành: số cổ phiếu đang nằm trong tay cổ đông của công ty.

Cổ phiếu ngân quỹ: là cổ phiếu công ty đã phát hành và mua lại từ cổ đông trên thị trường thứ cấp. Cổ phiếu ngân quỹ không có quyền bầu cử và không được nhận cổ tức. Công ty có thể giữ cổ phiếu vô hạn,huỷ hay bán ra.

Căn cứ và việc phát hành vốn điều lệ

Cổ phiếu sơ cấp là cổ phiếu được phát hành lần đầu tiên và tiền thuộc về công ty phát hành.

Cổ phiếu thứ cấp là cổ phiếu lưu hành sau khi đã phát hành cổ phiếu sơ cấp.

Căn cứ và quyền của cổ đông (cách phổ biến nhất)

Cổ phiếu phổ thông: là loại cổ phiếu cơ bản của công ty, cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ti, được phát hành ra đầu tiên và thu hồi về cuối cùng, cổ đông có quyền biểu quyết và tham gia quyết định tất cả các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, được hưởng cổ tức thekết quả kinh doanh.

Cổ phiếu ưu đãi: là loại cổ phiếu phát hành sau cổ phiếu thường, cho phép người nắm giữ được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn với cổ phiếu thường.

Cổ phiếu quỹ: Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành mua ngược lại từ thị trường chứng khoán

Định giá cổ phiếu như thế nào?

Việc định giá cổ phiếu đối với các nhà đầu tư rất quan trọng, nó là yếu tố quyết định mua bán cổ phiếu, từ đó tạo ra các cơ hội thu được lợi nhuận mong đợi.

Bài trước là nên chọn công ty chứng khoán nào, Bạn là người mới, mình sẽ chia sẽ công thức đơn giản và được nhiều người dùng nhất đó là định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

Theo dõi công thức theo hình dưới đây

Cổ phiếu là gì? Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức 1

Vậy giá trị thực của cổ phiếu trong ngắn hạn được tính bởi công thức P= D1 / (k-g)

P là giá cổ phiếu

D là mức chi trả cổ tức; công thức D = p * EPS (p: tỉ lệ chi trả cổ tức EPS: thu nhập trên một cổ phiếu)

g tỷ lệ tăng trưởng cổ tức

k tỉ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư với cổ phiếu

VD: Cổ phiếu của công ty A có giá là 18.000đ, ROE= 11% và giả định sẽ không giảm trong tương lai. EPS của năm trước là 2500đ. Tỉ lệ trả cổ tức là 40%. Tỉ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư với cổ phiếu là 12%. Hãy đưa ra lời khuyên của bạn cho nhà đầu tư?

g= ROE * (1-tỷ lệ chi trả cổ tức) = 11%. 60%= 0,066

Do= EPS * tỷ  lệ trả cổ tức = 2,5*0,4 =1.000

D1= D0 (1+g)  = 1000 ( 1+ 0,066) = 1060

P= D1 / (k-g) = 1,06 / (0.12 – 0.066) = 19.630đ => Cổ phiếu này đang thấp hơn giá trị => mua vào

Thực tế định giá cổ phiếu khó khăn hơn bao giờ hết, trước mắt bạn nên xem những cái cơ bản trước để nắm rõ quy luật và tìm ra công thức đơn giản cho chính mình.

Leave A Reply

Your email address will not be published.