Dự báo cổ phiếu ngành dược vẫn còn dư địa tăng trưởng

0

Tập chơi chứng khoán – Sự hiện diện đáng kể của các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong các công ty dược phẩm trong nước – một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi đối với thuốc chất lượng cao, sản xuất trong nước ở kênh bệnh viện, từ đó đem lại lợi ích cho các nhà sản xuất thuốc trong nước được trang bị các tiêu chuẩn sản xuất hàng đầu.

Dự báo cổ phiếu ngành dược vẫn còn dư địa tăng trưởng 1

Tốc độ hợp nhất thị trường nhà thuốc được đẩy nhanh khi các chuỗi nhà thuốc hàng đầu trong nước tăng cường việc mở mới cửa hàng.

Chi tiêu cho dược phẩm tăng nhanh đặc biệt là trong kênh bệnh viện

Các chính sách ưu đãi đối với các công ty SX thuốc trong nước có công nghệ sản xuất cao trong kênh bệnh viện.

Các chuỗi nhà thuốc đang hợp nhất thị trường nhà thuốc vốn có tính phân mảnh cao với khoảng 50.000 nhà thuốc – hầu hết là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Chúng tôi nhận thấy các chiến lược đa dạng giữa các chuỗi nhà thuốc lớn này.

Kênh bệnh viện dẫn đầu tăng trưởng ngành nhờ vào phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng rộng của Việt Nam và khả năng kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc bán thuốc theo toa của kênh nhà thuốc

Các mã cổ phiếu có liên quan: IMP (KHẢ QUAN), DHG (KHẢ QUAN) và FRT (KÉM KHẢ QUAN).

Nguồn: https://dubaocophieu.com/du-bao-co-phieu-nganh-duoc-tiem-nang-trong-dai-han.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.